-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Monday, February 19, 2018

Rumah (House of) Hang Lekiu

Salam. Semalam saya ada singgah di Hang Tuah Centre di Melaka. Tentang tempat ini pernah diceritakan dalam artikel Hang Tuah Center juga Dalam bangunan utama (Inside the main building of) Hang Tuah Center.
Peace be upon you. Yesteday I made a stop at the Hang Tuah Centre in Melaka. .On this place I have told in the article Hang Tuah Center also Dalam bangunan utama (Inside the main building of) Hang Tuah Center.


Saya juga pernah menunjukkan keadaan dua daripada bangunan komponennya. Lihat Rumah (house of) Hang Tuah dan Rumah (House of) Hang Jebat.
I have also shown conditions at two of its component buildings. Look at Rumah (house of) Hang Tuah dan Rumah (House of) Hang Jebat.


Sekarang biar kita lihat bangunan komponen yang dipanggil Rumah Hang Lekiu.
Now let us look at a component building which is called Rumah (House of) Hang Lekiu.


Seperti Rumah Hang Tuah dan Rumah Hang Jebat ia turut dinamakan sempena lima orang pahlawan terkenal zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Just like Rumah Hang Tuah and Rumah Hang Jebat it is also named after the five famous warriors during the time of the Melaka Malay Sultanate.


Baru-baru ini seorang kawan telah diberikan penggunaan rumah untuk melakukan aktiviti-aktiviti keMelayuan...
Recently a friend has been given usage of the house to conduct activities on Malayness...

Maka dipakai halaman rumah untuk memanah tradisional dan bersilat...
And so the house compound is used for traditional archery and silat (Malay martial arts)...
Ruangan dalam digunakan untuk mempamerkan juga menjual barangan berkaitan Melayu...
The inner section is used to display and also sell goods related to Malay...


Thursday, February 15, 2018

Masjid (Mosque of) Aonang Al-Munawarah, Krabi

Bersambung daripada artikel Masjid (Mosque of) Nuruddeeneeyah, Phuket.
Continuing from the article Masjid (Mosque of) Nuruddeeneeyah, Phuket.


Dari Phuket kami bergerak lebih 120 km ke Krabi. Hampir ke pantai Ao Nang terlihat masjid ini.'
From Phuket we moved more than 120 km to Krabi.nClose to the beach of Ao Nang we saw this mosque.

Namanya Masjid Aonang Al-Munawarah. Saya percaya perkataan Munuawarah itu tersilap ejaan...
Its name is Masjid (Mosque of) Aonang Al-Munawarah. I believe the word Munuawarah is a misspell...

Masjid ini terserlah besar...
This mosque stands out with its size...

Ia nampaknya menggambarkan hakikat bahawa Ao Nang adalah satu kawasan majoriti Melayu Islam walaupun sering didatangi ramai pelancong Barat membawa budaya yang bercanggah dengan Islam...
Looks like it portrays the fact that Ao Nang is a Malay Muslim majority area although it is often frequented by many Western tourists who bring culture in contradiction to Islam...

Masjid (Mosque of) Nuruddeeneeyah, Phuket

Bersambung daripada Masjid (Mosque of) Kamala, Phuket.


Ke bahagian timur pulau Phuket kami terlihat masjid ini lalu singgah.
To the eastern section of the island of Phuket we saw this mosque and made a stop.Namanya Masjid Nuruddeeneeyah.
It's name is Masjid (Mosque of) Nuruddeeneeyah.
Lihat ke dalam...
Looking inside...

Masjid (Mosque of) Kamala, Phuket

Salam semua. Masuk hari ke-10 perjalanan ke Thailand 12-23 Disember.
Peace be upon you all. On to the 10th day of the Thailand trip 12-23 December.
Pagi Khamis  21 Disember 2017. Kami telah bermalam di masjid ini. 
Thursday morning 21 December 2017.  We have spent the night at this mosque.
Ia adalah Masjid Kamala di Phuket.
It is the mosque of Kamala in Phuket.

Lihat ke dalam...
Looking inside...